top of page

Тишината - враг или приятел?

Ако срещаш в себе си и положителното и отрицателното за тишината, прочети редовете по-долу. Започвам темата с уговорката, че говоря и...

1
2
bottom of page