top of page

Ново начало, нов път."Сали гледаше тъжно надолу. В ръцете си държеше старите си вещи, които извади от скрина. Там имаше увехтяли книги, които ѝ носеха спомени от отдавна отлетели времена. Въздъхна тъжна, за миг я обзеха емоции, които не беше изпитвала от доста време.

- Животът не става различен. - помисли си тя - Ти решаваш да реагираш по различен начин.

Усмихна се и реши да подари вещите на някой, който би ги искал и на когото биха му били необходими. Тя нямаше повече нужда от тях."
Comentarios


bottom of page